گفتار هفته
خانه / اخبار / برگزاری نشست فقه حکومتی

برگزاری نشست فقه حکومتی

گزارش نشست فقه حکومتی

در نشست فقه حکومتی که در روز سه شنبه2/8/1396 در مدرسه جعفریه علیه السلام برگزار شد استاد حجه الاسلام والمسلمین نوائی زید عزه به بیان مولفه های فقه حکومتی پرداختند.

در این نشست حضرت حجه الاسلام نوائی در ابتدا به تفاوت های میان فقه سیاسی و فقه حکومتی پرداخته و محور های سیاست را که شامل حکومت ،قدرت و جامعه می شودتبیین و شرح دادند.

در ادامه فرمودند: فقه سیاسی اعم از فقه حکومتی است  وفقه حکومتی نیازمند فقه سیاسی است.ایشان با اشاره به کتاب شریف جواهرالکلام  فرمودند:نگاه کتاب جواهر و مولف آن نگاه کاملا سیاسی است واگر ما سیاست را به معنای علم مدیریت جامعه بدانیم فقه ما بالکل فقه سیاسی است.

در ادامه بحث ایشان با بیان اینکه فقه حکومتی درای 45 مولفه است  دو مورد ازمولفه های فقه حکومتی  بیان شد:

اولین مولفه فقه حکومتی تمامیت خواهی دین و نگاه جامع دین به تمام مسائل (دینی ،دنیوی،اقتصادی و معاشرت و ارتباط و…)است که لازمه اجرای کامل و صحیح دستورات جامع دین  حکومت است.

دومین مولفه فقه حکومتی روح جمع نگرانه دین است که دستورات الهی براساس اجتماع و جماعت شکل گرفته است ویکی از مصادیقی که در این باب بیان شد بحث نماز جمعه است که به طور کامل می توان نگاه جمع گرایانه دین را در این فریضه مشاهده کرد.

3 4 110-24_10-33-46 photo_2017-10-24_10-33-31 photo_2017-10-24_10-33-42 photo_2017-10-24_10-34-05 photo_2017-10-24_10-43-05 ش

پاسخ دهید