گفتار هفته
خانه / گزارش برگزاری نشست های علمی / گزارش تصویری نشست دوم،فقه قانون گذاری

فقط بررسی کنید

حضرت آیت الله عبدخدایی

فایل صوتی جلسات درس

بسم الله الرحمن الرحیم تدریس امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآنی ...

پاسخ دهید