گفتار هفته
خانه / گزارش برگزاری نشست های علمی / گزارش تصویری(بررسی سیره سیاسی معصومین(علیهم السلام)

گزارش تصویری(بررسی سیره سیاسی معصومین(علیهم السلام)

گزارش تصویری نشست بررسی سیره سیاسی معصومین(علیهم السلام)
گزارش تصویری نشست بررسی سیره سیاسی معصومین علیهم السلام

IMG_20151008_083229 IMG_20151008_083240 IMG_20151008_083246 IMG_20151008_083302 IMG_20151008_083323 IMG_20151008_083328 IMG_20151008_083342 IMG_20151008_083414 IMG_20151008_083430 IMG_20151008_083447 IMG_20151008_083504 IMG_20151008_083518 IMG_20151008_083555 IMG_20151008_083607 IMG_20151008_083624 IMG_20151008_092526 IMG_20151008_092542 IMG_20151008_092556 IMG_20151008_092610 IMG_20151008_092619 IMG_20151008_092644 IMG_20151008_092716

فقط بررسی کنید

2

گزارش نشست علمی با عنوان فقه التربیه با حضور آیت الله سید منذر حکیم

در ادامه نشستهای فقه حکومتی در مدرسه علمیه جعفریه علیه السلام نشستی با عنوان فقه ...

پاسخ دهید