گفتار هفته
خانه / فوق برنامه

فوق برنامه

موضوعات پیشنهادی برای تحقیق فقهی و اصولی

1- آثار اجتماعی تقلید دینی 2- آداب سلام و احکام آن در اسلام 3- آسیب شناسی حجیت خبر واحد 4- آیات الأحکام (نکاح و ارث) 5- آیا خمس حق وحدانی است یا نه؟ 6- آیا شرط فاسد موجب فساد عقد هست یا نه؟ 7- آیا کفار مخاطب به احکام شرعی ...

ادامه نوشته »